Aktuality

přijímací řízení do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

18. června

Informační dopisy byly rozeslány prostřednictvím systému Dipsy nebo poštou, podle toho jakým způsobem byla podána přihláška. Znění dopisu naleznete níže:


22. května

Do konce měsíce června obdrží všichni přijatí uchazeči informační dopis k nástupu do 1. ročníku. Dopis budeme zasílat prostřednictvím systému Dipsy nebo poštou, podle toho jakým způsobem byla podána přihláška. Znění dopisu zveřejníme na webu v aktualitách přijímacího řízení. Žádnou schůzku před nástupem konat nebudeme. Veškeré informace naleznete v dopise.


15. května

Výsledky 1. kola přijímacího řízení:

Připomínáme všem přijatým uchazečům (kteří tak ještě neučinili), aby do 3 pracovních dnů dodali vyplněné návratky s volbou druhého cizího jazyka.

Uchazeči, kteří se přihlásili plně elektronicky, obdrží prostřednictvím DIPSY výpisy didaktických testů a ohodnocené záznamové archy.


14. května

Uchazeči se mohou seznámit s kompletním spisem v kanceláři školy v době od 10 do 12 hodin. Doporučujeme uchazečům, aby se dopředu objednali na tel. čísle 224 922 228 nebo na e-mailu: navratil@cao.cz.


9. a 10. května

Školy obdrží od CZVV seznam uchazečů s příznakem o přijetí/nepřijetí a zároveň výpisy z didaktických testů a ohodnocené záznamové archy uchazečů.


29. a 30. dubna

První a druhý náhradní termín konání JPZ.

Žádáme uchyzeče o studium v naší škole, kteří přijdou konat JPZ do budovy Resslova 5, aby donesli návratku s volbou druhého cizího jazyka, kerou obdrželi spolu s informačním dopisem. Informační dopis byl zaslán s pozvánkou na řádný termín.


22. dubna

Byly rozeslány pozvánky k náhradním termínům JPZ.


17. dubna a 18. dubna

Termín pro zaslání omluvenek – nepřítomnost na 1. resp. 2. řádném termínu JPZ.

Uchazeči, kteří nebyli přítomni v den konání JPZ, mají právo na náhradní termín JPZ pouze v případě, že doloží do 3. pracovních dnů lékařské potvrzení. Omluvenku lze vložit do DIPSY, zaslat e-mailem či poštou, nebo doručit osobně do kanceláře školy.


12. dubna a 15. dubna

První a druhý termín konání JPZ.

Žádáme uchazeče o studium v naší škole, kteří přijdou konat JPZ do budovy Resslova 5, aby donesli návratku s volbou druhého cizího jazyka, kterou obdrželi spolu s informačním dopisem.


25. – 28. března

Byly rozeslány informační dopisy a pozvánky k JPZ. Pokud součástí dopisu není pozvánka k JPZ. Potom uchazeč koná zkoušky na jiné škole.


21., 26. a 28. března

Pohovory s uchazeči, kteří požádali o prominutí písemné zkoušky z českého jazyka.

Pozvánku k pohovorům uchazeči obdrželi prostřednictvím systému DIPSY nebo prostřednictvím České pošty jako doporučený dopis (podle toho, jakým způsobem podali přihlášku).

 


Všeobecné informace o přijímacím řízení na SŠ najdete na www.prihlaskynastredni.cz (oficiální webové stránky MŠMT ve spolupráci s CERMATem).


Počet podaných příhlášek na ČAO: 649

  • 63-41-M/02 - Obchodní akademie - Výuka vybraných ekonomických předdmětů v anglickém jazyce (denní) - 400
  • 64-41-L/51 - Podnikání (kombinovaná) - 65
  • 63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání - Management v reklamě a umění (denní) - 184


Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025:


 Kritéria a výsledky 1. kola přijímacího řízení pro letošní školní rok 2023/2024:

Více informací o přijímacím řízení

Zobrazit

Avatar mince Více informací o přijímacím řízení Zobrazit

 

 

 

 

 

Kudy k nám?

Resslova 5, Praha 2


Za jak dlouho?

  • Řepy - 29 min
  • Modřany - 31 min
  • Břevnov - 18 min
  • Strašnice - 21 min
  • Beroun - 36 min