Podnikání

Tento obor je určen pro uchazeče, kteří již dosáhli středního vzdělání s výučním listem, nebo se vzdělávají ve 3. ročníku oboru středního vzdělání s výučním listem a v letošním školním roce své vzdělávání úspěšně ukončí.

Nástavbové studium je dvouleté, ukončené maturitní zkouškou a probíhá kombinovanou formou (prezenčně a distančně). Jsme jedinou veřejnou střední školou v Praze, která tento typ nástavbového studia nabízí. Na jiných školách najdete tříleté obory. Co to znamená? Studium u nás není žádnou formalitou, je díky zkrácení času patřičně náročné. Absolventi tohoto vzdělávacího programu jsou připraveni vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti mohou uplatnit také při řízení vlastní firmy.

V rámci výuky klademe důraz především na zvládnutí požadovaných odborných znalostí z oblasti:

  • ekonomiky
  • účetnictví
  • práva
  • obchodní korespondence
  • informačních technologií


Studijní obor: 64-41-L/51 Podnikání

 


Podnikání

(obor 64-41-L/51 Podnikání, nástavbové studium, kombinovaná forma)
 

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2.
prezenční
část
distanční
část
prezenční
část
distanční
část
 Český jazyk a literatura 1,5 30% 3,5 70% 1,5 30% 3,5 70%
 Anglický jazyk 1,5 30% 3,5 70% 1,5 30% 3,5 70%
 Ekonomika a právo 1,5 30% 3,5 70% 1,5 30% 3,5 70%
 Účetnictví a daně 1,5 30% 3,5 70% 1,5 30% 3,5 70%
 Matematika 1,0 25% 3,0 75% 1,0 25% 3,0 75%
 Písemná a el. komunikace 0,5 17% 2,5 83% 0,5 17% 2,5 83%
 Praktická informatika 0,5 17% 2,5 83% 0,5 17% 2,5 83%
Celkem 8,0 x 22,0 x 8,0 x 22,0 x

 


Součástí vzdělávání ve 2. ročníku je odborná praxe v rozsahu 2 týdnů.