Maturita

Nenechte si nic ujít, aneb důležité termíny týkající se letošních maturit najdete zde.

 

Společná část maturitní zkoušky 

Ve společné části MZ žák absolvuje dvě povinné a max. dvě nepovinné zkoušky konané formou didaktických testů.

 

Povinné zkoušky

Povinné zkoušky se konají z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo matematiky. Zkoušku z cizího jazyka lze na naší škole konat z anglického, německého, ruského nebo španělského jazyka.

Nepovinné zkoušky

Nepovinné zkoušky si žáci mohou vybrat z nabídky: další cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující. 

Hodnocení

Didaktické testy se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

 

 


Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury (písemná práce a ústní zkouška), a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka (písemná práce a ústní zkouška), a z dalších 2 povinných zkoušek. Žáci mají možnost rovněž konat nepovinné profilové zkoušky. Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy.

Profilové zkoušky se hodnotí známkami. U Českého jazyka a literatury a u cizích jazyků vznikne výsledná známka hodnocením písemné práce a ústní zkoušky dohromady. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky. Žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části.

 

Obchodní akademie
denní forma studia


Povinné profilové zkoušky:

 • Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška,
 • Cizí jazyk (pokud si ho žák zvolil jako povinný ve společné části) – písemná práce a ústní zkouška,
 • Ekonomika – ústní zkouška,
 • Praktická zkouška z účetnictví a informatiky pro ekonomy.


Nepovinné profilové zkoušky:

 • Cizí jazyk (pokud si ho žák zvolil jako nepovinný ve společné části) – písemná práce a ústní zkouška,
 • Účetnictví – ústní zkouška,
 • Společenskovědní základ – ústní zkouška


Podrobnější informace ke zkouškám, témata zkoušek a informace k hodnocení zkoušek najdete v Dokumentech ke stažení.

Ekonomika a podnikání
denní forma studia


Povinné profilové zkoušky:

 • Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška,
 • Cizí jazyk (pokud si ho žák zvolil jako povinný ve společné části) – písemná práce a ústní zkouška,
 • Ekonomika – ústní zkouška,
 • Maturitní práce s obhajobou.


Nepovinné profilové zkoušky:

 • Cizí jazyk (pokud si ho žák zvolil jako nepovinný ve společné části) – písemná práce a ústní zkouška,
 • Společenskovědní základ – ústní zkouška.


Podrobnější informace ke zkouškám, témata zkoušek a informace k hodnocení zkoušek najdete v Dokumentech ke stažení.

Podnikání
kombinovaná forma studia


Povinné profilové zkoušky:

 • Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška,
 • Cizí jazyk (pokud si ho žák zvolil jako povinný ve společné části) – písemná práce a ústní zkouška,
 • Ekonomicko-účetní blok – ústní zkouška,
 • Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů.


Nepovinné profilové zkoušky:

 • Cizí jazyk (pokud si ho žák zvolil jako nepovinný ve společné části) – písemná práce a ústní zkouška,
 • Matematika – ústní zkouška.


Podrobnější informace ke zkouškám, témata zkoušek a informace k hodnocení zkoušek najdete v Dokumentech ke stažení.

 

 

Více informací k maturitním zkouškám najdete na maturita.cermat.cz

Zobrazit

Avatar mince Více informací k maturitním zkouškám najdete na maturita.cermat.cz Zobrazit