Kuriozity

Fiktivní firma Krystal, s. r. o.

Mezi hlavní cíle naší školy patří tradičně také učit absolventy rychlé adaptabilitě v tržních podmínkách či připravovat je na zvládnutí nejrůznějších podnikatelských aktivit. Právě proto jsme začátkem 90. let 20. století patřili mezi průkopníky zavádění myšlenky fiktivních firem do praxe českého odborného školství. Jsme hrdí na to, že první fiktivní firma na území tehdy ještě ČSFR vznikla právě u nás.

Psal se 10. prosinec 1992 když naši studenti založili fiktivní firmu Krystal, s. r. o.. Inspirovali jsme se tenkrát především během návštěvy jedné z rakouských obchodních akademií, kde fiktivní firmy fungovaly již delší dobu jako běžná součást výuky.


Byli jsme první v ČR

Fiktivní firma Krystal, s. r. o. byla zaregistrována u Rejstříkového soudu Centrály fiktivních firem (CEFIF) při VŠE v Praze 10. 3. 1993 pod číslem 1. Na jejím zrodu stála reálná firma Krystal Praha, která se stala zakládajícím sponzorem. Poskytla nejen finanční výpomoc a firemní jméno, ale především umožnila studentů využít znalostí a zkušeností z oblasti svého podnikání, kterým je prodej světoznámého českého skla a porcelánu. Fiktivní firma tak nabízela výrobky z produkce skláren Ruckl Crystal, a. s. v Nižboru u Berouna a porcelánky Český porcelán, a. s. v Dubí u Teplic.

Fiktivní firma se od počátku aktivně zapojila do Evropského trhu fiktivních firem, začala se účastnit mezinárodních veletrhů fiktivních firem, kde navazovala kontakty se zahraničními kolegy. Na podzim 1993 se jako jediná a první fiktivní firma z České republiky i z celého bývalého východního bloku zúčastnila Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Norimberku. Poté následovaly další účasti naší firmy na Mezinárodních veletrzích v Kasselu v Německu či ve Vídni v Rakousku. Značné úspěchy se fiktivní firma Krystal slavila také na výstavě středního odborného školství Schola Pragensis.


Nechyběla ani kuchyňka

Zpočátku byl tento předmět na naší škole čtyřhodinový, probíhal jedenkrát týdně a byl určen pro studenty 4. ročníků, kteří již byli poměrně samostatní, orientovali se dobře v účetnictví, znali cizí jazyky a ovládali obchodní korespondenci. Později byl tento předmět nabídnut i studentům 3. ročníků, a to v časové dotaci 3 hodiny týdně. Ve škole byla vyčleněna pro účely fiktivních firem konkrétní odborná učebna s počítačovým a kancelářským vybavením. Nechyběla dokonce ani kuchyňky. Ve firmě tenkrát existovala následující oddělení: marketing, obchodní oddělení, účtárna a sekretariát. Za veškerou činnost firmy odpovídala ředitelka.

Počáteční „boom" z 90. let 20. století v rozvoji fiktivních firem se však začal postupně vytrácet. U nově vznikajících firem už nebyly důsledně dodržovány obchodní kontakty se školami v zahraničí, což přineslo jisté ochuzení v celkové činnosti firmy. Po mnoha úspěšných letech tak dochází k období útlumu, které vyústilo ve změny ve struktuře volitelných předmětů.


Psaní na klávesnici

Dokázat rychle a přesně ovládat klávesnici patří mezi všeobecné dovednosti, které by měl umět každý, kdo denně pracuje s počítačem. K tomu, aby se to člověk naučil, je třeba vytrvalosti při zodpovědného přístupu každého písaře a dodržování všech pravidel správného nácviku. Důležitá je především přesnost psaní.

Pokud se zajímáte o psaní na klávesnici, jméno manželů Zaviačičových je vám jistě známé. Jedná se o světově uznávané odborníky, světové mistry a držitele několika světových rekordů v psaní. A mimo jiné i autory kybernetického výukového programu ZAV, který u nás již dlouhá léta využíváme. V případě, že studenti splní požadovaná kritéria, mohou složit na naší škole tradiční státní zkoušky z psaní na klávesnici a obchodní korespondence. Získají tak klasické vysvědčení o státní zkoušce, což zaměstnavatelé velmi oceňují. O tom, že výuka psaní na klávesnici je na naší škole na vysoké úrovni, svědčí i to, že se naši studenti opakovaně účastní mistrovství ČR v psaní na klávesnici.

Chcete se dozvědět více o této škole?

Zobrazit

Avatar mince Chcete se dozvědět více o této škole? Zobrazit