Vzdělávání při zaměstnání

Dvouletá kombinovaná forma vzdělávání je určena pro uchazeče, kteří nemohou docházet denně do školy a jsou ochotni intenzivně studovat, aby studium ukončili za stejnou dobu jako žáci denní formy vzdělávání. Výuka probíhá střídáním denní formy s distanční formou vzdělávání. Denní forma vzdělávání probíhá v odpoledních a večerních hodinách jeden den týdnu, distanční forma vzdělávání využívá online vzdělávacího prostředí.
 

Obor vzdělání:

64-41-L/51 Podnikání (přihláška ke stažení)

Počet otevíraných tříd 1. ročníku: 1
Maximální počet žáků v 1. ročníku: 20

Je určen uchazečům, kteří již dosáhli středního vzdělání s výučním listem, nebo se vzdělávají ve 3. ročníku oboru středního vzdělání s výučním listem a v letošním školním roce své vzdělávání úspěšně ukončí. Jedná se o dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou, které probíhá kombinovanou formou.

 

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podávají uchazeči do 1. března 2023. Přihlášky se přijímají na tiskopisu stanoveném MŠMT pouze s originálními podpisy. Přihlášku je možno podat osobně v kanceláři školy, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, datovou schránkou fyzické osoby (nikoliv datovou schránkou podnikající fyzické nebo právnické osoby). Přihlášku nelze zaslat e-mailem.

Uchazečům ze středních odborných učilišť přihlášku potvrzuje příslušná škola. Uchazeči, kteří již ukončili střední vzdělávání závěrečnou zkouškou, přiloží k přihlášce ověřenou kopii výučního listu včetně ověřené kopie závěrečného vysvědčení a ověřené kopie požadovaných vysvědčení dle kritérií (originály dokumentů lze donést osobně – škola si udělá ověřené kopie).

V rámci přijímacího řízení se koná pouze jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Školní přijímací zkouška se nekoná.

V přijímacím řízení jsou uchazeči hodnoceni pouze podle hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání a podle výsledků jednotné přijímací zkoušky.

Lékařské potvrzení nepožadujeme.
 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 budou zveřejněna do 31. ledna 2023.
 

Podívejte se na pár fotek ze školních akcí

Zobrazit

Avatar mince Podívejte se na pár fotek ze školních akcí Zobrazit

 

 

 

 

 

Kudy k nám?

Resslova 5, Praha 2


Za jak dlouho?

  • Řepy - 29 min
  • Modřany - 31 min
  • Břevnov - 18 min
  • Strašnice - 21 min
  • Beroun - 36 min