Školská rada

Školská rada se vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování. Kromě toho schvaluje výroční zprávu o činnosti školy i školní řád, a to včetně jeho změn. Rada také schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy a projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok. Mezi její úkoly patří i navrhovánjí opatření ke zlepšení hospodaření, či projednávání inspekční zprávy České školní inspekce. V neposlední řadě také podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Mezi její pravomoci patří i podání návrhu na odvolání ředitele a vyhlášení konkursu na ředitele školy.


Školská rada pracuje v tomto složení:

  • předseda školské rady, zástupce pedagogických pracovníků školy
  • zástupce pedagogických pracovníků školy
  • zástupce zřizovatele školy (MHMP)
  • zástupce zřizovatele školy (MHMP)
  • zástupce zletilých studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů
  • zástupce zletilých studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů

 

Co dále nabízíme svým studentům?

Zobrazit

Avatar mince Co dále nabízíme svým studentům? Zobrazit