Prohlašení o přístupnosti

ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBCHODNÍ se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.cao.cz.

Stav souladu:

Předmětná internetová stránka je plně v souladu se Zákonem.

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 19. května 2021.

Metodu použitou pro vypracování tohoto prohlášení je: vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru, nebo posouzení provedené třetí stranou, například certifikace.

Prohlášení bylo revidováno dne 19. května2021.


Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti předmětné internetové stránky a informací na nich uvedených směřujte na níže uvedené kontakty.


Postupy pro prosazování práva

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz