Odborná praxe

Denní forma studia

Žáci 2. a 3. ročníků vykonávají v souladu se školním vzdělávacím programem povinně bezplatnou odbornou praxi ve smluvní organizaci v trvání 10 pracovních dnů. Pracovní doba je 6 hodin denně. Odbornou praxi si žáci zajišťují sami. Po ukončení praxe vypracují žáci Zprávu o odborné praxi. Součástí Zprávy o odborné praxi je i Hodnocení odborné praxe žáka od zaměstnavatele.

Potřebné dokumenty k odborné praxi najdete v dokumentech ke stažení.

Pravidla pro hodnocení studenta:

  • nemůže-li student z objektivních důvodů absolvovat praxi v řádném termínu, musí ji absolvovat v náhradním termínu, nejpozději do konce srpna,
  • student musí odevzdat zprávu z odborné praxe,
  • neodevzdá-li student zprávu z praxe ve stanoveném termínu, zůstává neklasifikován z předmětů Ekonomika a podnikání nebo předmětu Finance a daně.

Kombinovaná forma studia

Studenti 2. ročníku vykonávají v souladu se školním vzdělávacím programem povinně dvoutýdenní odbornou praxi (10 pracovních dní, 6 hodin denně). Praxi si studenti zajišťují sami.

Podrobné informace k organizaci odborné praxe a vypracování zprávy z praxe jsou uvedeny v Google učebně Učebna Google pro
KS nebo v dokumentech ke stažení.

Hledáte dokumenty potřebné k vypracování zprávy z praxe?

Zobrazit

Avatar mince Hledáte dokumenty potřebné k vypracování zprávy z praxe? Zobrazit