Historie

7. října 1872

V tento den byl v 1. patře obecního domu na pražském Malém náměstí, hned vedle obchodního domu U Rotta, slavnostně zahájen první školní rok Českoslovanské akademie obchodní. Do prvního ročníku se přihlásilo 135 posluchačů, každý z nich musel zaplatit školné ve výši 120 zlatých. Studium bylo zprvu jen dvouleté. Prvním ředitelem školy se stal Emanuel Tonner.


1873/1874

Na naší škole se otevírají dva nové paralelní první ročníky. V jedné třídě se tehdy tísnilo neuvěřitelných 59 žáků! Konají se také první maturitní zkoušky.


1889

Vzniká Absolventský spolek ČAO, který měl podporovat absolventy školy při jejich prvních krocích do praktického života. Pomáhal jim při vyhledávání pracovních míst či zvyšování kvalifikace, zajišťoval jim přístup k odborné literatuře, organizoval setkávání s bývalými spolužáky a profesory.


září 1892

Začíná vyučování v nové budově na místě bývalé Svatováclavské lázně (později Svatováclavské trestnice „U Vaška“) v Resslově ulici, jejímž stavitelem je V. Nekvasil.

 

 

 

 

1906/07

Otevírá se první ročník akademie pro 49 dívek. Předešlých 34 let studovali na škole výhradně chlapci. 


1909/10

Zavádí se jednoroční pomaturitní studium. Od roku 1910 už nestačila školní budova pojmout velké množství zájemců, takže bylo deset tříd odsunuto do Soukenické ulice. 


1915

Budova v Resslově ulici se zvyšuje o třetí patro, je zavedeno ústřední topení, větrání a elektrické osvětlení.


1. světová válka

Žáci i učitelé museli na vojnu, učebnice byly zakazovány, někteří vyučující zatýkáni.


Období mezi dvěma světovými válkami

V roce 1920 přechází škola do státní správy, roční školné pro žáky v té obě činilo 800 korun. Probíhají snahy o postavení nové moderní budovy v Praze 2, Na Slupi, díky nástupu 2. světové války však k výstavbě nedošlo. 


1939

V tento rok byly zavřeny vysoké školy, část jejich posluchačů se přihlásila do jednoročního pomaturitního studia právě na ČAO. 

 

 

 

 

1944/45

Vyučování je zastaveno, profesoři a studenti byli nasazeni do výroby, ředitelna a sekretariát školy přesídlily do Resslovy ulice č. 1. Tedy do budovy, kde mimo jiné zemřel roku 1930 Alois Jirásek.


1945/46

Studenti i profesoři horlivě pomáhají s obnovou školy. Uklízí, stěhují a připravují školu na otevření. Na škole vzniká pěvecký sbor a recitační soubor. Jedním z vedoucích pěveckého souboru byl i dirigent Národního divadla Váchal. Spojením dvou tříd v přízemí byla vybudována první tělocvična školy. 


únor 1948

Proběhl manifestační pochod studentů na Pražský hrad, který vyvolal řadu odvetných kroků nastupujícího totalitního režimu. Několik profesorů bylo propuštěno, studenti byli kádrováni, někteří museli odejít. Nejhůře dopadlo 17 studentů a 2 profesoři, kteří čelili trestněprávnímu stíhání. To v některých případech skončlo až nucenými pracemi v uranovových dolech.  Desítky studentů utekly do zahraničí. Škola musí výrazně změnit osnovy i své zaměření, už nesmí vychovávat „samostatné podnikatele pro kapitalistické podniky“. Počet studujících dívek se neustále zvyšuje, již převyšuje počet chlapců. Koná se první 18ti denní poznávací zájezd do Jugoslávie k partnerské škole v Čakovci. 


1949

Škola ztrácí svůj oficiální název a je přejmenována na Vyšší hospodářskou školu. Za pomoci žáků i profesorů je dokončena tříletá výstavba turistického střediska „Richterovy boudy“ v Krkonoších, kde se konaly zimní i letní akce školy. Bohužel byla budova po pár letech předána ministerstvu školství.


1950

ČAO uzavírá partnerství se slovenskou školou v Trenčíně, na výměnných akcích se tehdy podílelo až 100 osob. Žáci bydleli v rodinách. Školy pořádaly mnoho společných kulturních akcí, vyměňovaly si předsedy maturitních komisí, učitelé si navzájem hospitovali v hodinách. Někteří dokonce jezdili na společné výlety a dovolené V roce 2010 jsme oslavili krásné 60. výročí tohoto přátelství!


1951

Na škole vzniká zásluhou zaníceného divadelníka Karla Luksche dramatický kroužek, který vystoupil např. na jevišti divadla Na Fidlovačce s Gogolovou veselohrou Ženitba. Ve hře vystoupilo i několik profesorů. V kroužku zahájil svou divadelní kariéru např. Karel Augusta. 


1956

V rámci osnov ekonomických předmětů byla v rozsahu 60 až 72 hodin zahájena povinná praxe žáků. „Pro vytváření správného mravního a politického názoru a pro upevnění odborných znalostí“ byla navíc zavedena povinná řízená prázdninová praxe, a to v rozsahu 3 až 4 týdnů. Tu museli studenti absolvovat o každých hlavních prázdninách. Škola má v tomto školním roce neuvěřitelných 47 tříd! 


1961

Naše škola opět mění název, tentokrát na Střední ekonomickou školu, a s tím přichází i velké násilné stěhování z budovy v Resslově ulici č. 8 do původní budovy Ženského výrobního spolku v Resslově ulici č. 5. Opačným směrem putovala Střední ekonomická škola pro mezinárodní vztahy. V protokolu o předání škol se můžeme dočíst, že naše škola při stěhování musela bez náhrady předat majetek vyšší o více než pět milionů korun, než od druhé školy převzala.

 

 

 

 

1969

Naše akademie jako první z ekonomických škol zřizuje jednoroční pomaturitní studium se zaměřením na programování a obsluhu počítacích strojů. Navázali jsme odbornou spolupráci s VŠE a ČVUT, škola byla vybavena počítačem Cellatron, který tehdy stál 600 000,- Kčs. Žáci zároveň docházeli na praktické vyučování do výpočetního centra VŠE. 


1970

Družstvo školy se umístilo na prvním místě v okresní soutěži česání chmele a získalo peněžní odměnu 800,- Kčs.


1971

Do prvního ročníku se nepřihlásil jediný chlapec, škola se postupně mění na „dívčí“ akademii. 


1989

Absolventi zakládají Občanské fórum absolventů ČAO, které usilovalo o odstranění křivd spáchaných na škole. Požadovali především znovuzískání čestného názvu, vrácení majetku, přestěhování do pravé budovy v Resslově 8, odčinění křivd způsobených studujícím a vrácení rekreačního střediska Richterovy boudy v Peci pod Sněžkou. Majetek však nebyl ani po dlouhých tahanicích nikdy navrácen, ve většině případů úřady ani nereagovaly.


15. 2. 1993

Ministerstvo školství rozhodlo na základě historické analýzy alespoň o navrácení původního názvu školy Českoslovanská akademie obchodní.

 

 

 

Kudy k nám?

Resslova 5, Praha 2


Za jak dlouho?

  • Řepy - 29 min
  • Modřany - 31 min
  • Břevnov - 18 min
  • Strašnice - 21 min
  • Beroun - 36 min