Projekty EU v rámci Operačního programu Praha pól růstu

Výzva 54 CSAO

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002036

Termín realizace projektu: 1. 9. 2020 - 31. 12. 2022

Cílem projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002036 je Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti prostřednictvím aktivit personální podpora, projektová výuka, DVPP a stáže pedagogů v zemích EU.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů.
 


Prezentace ze zahraničních stáží


Odborně zaměřená setkávání a workshopy

Dne 9.11.2022 proběhne v naší škole odborně zaměřené setkávání s rodiči našich žáků a aktivistkou občanské iniciativy „Pomáháme si“ paní Mgr. Hockou.  Akce se uskuteční v rámci projektu Výzva 54, jehož aktivity škola a její zaměstnanci a žáci realizují od prosince 2022.

Toto neformální setkání se symbolickým názvem „Pojďme spolu, neztraťme se“ má rodiče informovat  o činnostech naší školy a o tom, jak pracujeme s žáky  v souladu s principy demokratického vzdělávání a s důrazem na inkluzi a žáky s OMJ.