Projekty EU


ERASMUS+ Odborné vzdělávání a příprava
Partnerství pro spolupráci

Registrační číslo projektu: 2023-1-CZ01-KA210-VET-000152172 KA210-VET
Small-scale partnerships in vocational education and training / Partnerství malého rozsahu
CAO-Prague, the Czech Republic ITE Bachelet-Ferrara, Italy 

Název projektu: Teaching sustainability in marketing /Jak učit v marketingu udržitelnost

Termín realizace projektu: 18. 9. 2023 - 17. 9. 2025

Projekt: Hlavním cílem projektu je modernizace výukových metod v marketingových postupech s důrazem na udržitelnost, vyučovaných v anglickém jazyce. V rámci projektu bude skupina našich 15 studentů, spolu s 15 italskými studenty-partnery hledat udržitelné firmy ve svých zemích. Cílem bude navázání spolupráce s udržitelnými firmami a potencionální implementace jejich udržitelného produktu (green product) na trhy partnerských zemí.

Studenti by se měli naučit aplikovat znalosti získané z výuky na obchodní akademii, využít efektivně anglického jazyka a osvojit si komunikační postupy v obchodní komunikaci nejen s domácími, ale i zahraničními firmami a partnery. Přidanou hodnou může být pro studenty i získání odborné praxe v  udržitelných firmách.

 


 


Výzva 54 CAO

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002036

 

Termín realizace projektu: 1. 9. 2020 - 31. 1. 2023

Cílem projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002036 je Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti prostřednictvím aktivit personální podpora, projektová výuka, DVPP a stáže pedagogů v zemích EU.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů.
 


Prezentace ze zahraničních stáží

 


Digitalizujeme školu - realizace investice národního plánu obnovy - komponenta 3.1

Digitalizujeme školu