Projekty EU v rámci Operačního programu Praha pól růstu

Výzva 54 CSAO

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002036

Termín realizace projektu: 1. 9. 2020 - 31. 12. 2022

Cílem projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002036 je Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti prostřednictvím aktivit personální podpora, projektová výuka, DVPP a stáže pedagogů v zemích EU.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů.
 


Prezentace ze zahraničních stáží