Denní forma vzdělávání

Denní formou vzdělávání výuka organizovaná dle školského zákona pravidelně každý den v pětidenním vyučovacím týdnu, a to v průběhu celého školního roku. V rámci této formy studia nabízí naše škola ve dvou oborech tři vzdělávací programy. Jde o Výuka vybraných ekonomických předmětů v anglickém jazyce, Podnikatelský management a Management v reklamě a umění.

Obor vzdělání:

63-41-M/02 Obchodní akademie

Čtyřletá denní forma vzdělávání ukončená maturitní zkouškou. V oboru nabízíme následující školní vzdělávací programy:

 

Obor vzdělání:

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

V rámci tohoto oboru nabízí naše obchodní akademie následující školní vzdělávací program:

 

 

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podávají uchazeči, resp. jejich zákonní zástupci do 1. března 2023. Přihlášky se přijímají na tiskopisu stanoveném MŠMT pouze s originálními podpisy. Přihlášku je možno podat osobně v kanceláři školy, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, datovou schránkou fyzické osoby (nikoliv datovou schránkou podnikající fyzické nebo právnické osoby). Přihlášku nelze zaslat e-mailem.

Žákům z 9. tříd základních škol či odpovídajících ročníků víceletého gymnázia přihlášku potvrzuje příslušná škola. Ostatní uchazeči dokládají výsledky předchozího vzdělávání ověřenými kopiemi vysvědčení za požadované období (originály vysvědčení lze donést osobně – škola si udělá ověřené kopie). 

V rámci přijímacího řízení se koná pouze jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Školní přijímací zkouška se nekoná.

Lékařské potvrzení ani výstupní hodnocení ze ZŠ nepožadujeme.

Uchazeč, který ukončí povinnou školní docházku v zahraničí a uchazeč cizinec, kterému byla poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 67/2022 Sb., přiloží k přihlášce doklady podle platné legislativy:

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 budou zveřejněna do 31. ledna 2023.

 

Podívejte se na pár fotek ze školních akcí

Zobrazit

Avatar mince Podívejte se na pár fotek ze školních akcí Zobrazit

 

 

 

 

 

Kudy k nám?

Resslova 5, Praha 2


Za jak dlouho?

  • Řepy - 29 min
  • Modřany - 31 min
  • Břevnov - 18 min
  • Strašnice - 21 min
  • Beroun - 36 min