Výuka vybraných ekonomických předmětů v anglickém jazyce

S výukou odborných předmětů v angličtině jsme začali v roce 2010 jako první obchodní akademie v České republice.

Studium je čtyřleté, probíhá denní formou a je ukončeno maturitní zkouškou. Studenti získají stejné znalosti jako jejich kolegové z oboru Podnikatelský management. Výuka níže uvedených odborných předmětů zde však probíhá po celou dobu studia v angličtině, na což studenty připravíme díky zvýšené dotaci vyučovacích hodin tohoto jazyka v 1. ročníku.

Součástí ročníkových vysvědčení je doložka o výuce těchto předmětů:

  • Ekonomika v anglickém jazyce
  • Obchodní korespondence v anglickém jazyce
  • Management a administrativa v angličtině
  • Anglický kulturně-politický přehled

 

Pomůžeme vám naučit se Shakespearovu řeč tak, že vás maturita ani následné přijímací zkoušky na vysokou školu nevyvedou z klidu. Tento obor doporučujeme i těm, kteří chtějí zkusit některou ze zahraničních vysokých škol. Naši studenti nejčastěji odchází na univerzity do Velké Británie a Skandinávie. Vhodný je i pro ty, kteří chtějí po maturitě rovnou vstoupit na pracovní trh. Vzhledem k získané odbornosti a vysoké jazykové vybavenosti budete schopni pracovat v nejrůznějších zahraničních firmách.

Studijní obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

Výuka probíhá na základě rozhodnutí MŠMT o povolení výuky vybraných předmětů v anglickém jazyce.

 

 


Učební plán

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku CELKEM
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
 Český jazyk a literatura 3 (0) 3 (0) 3 (0) 4 (0) 13 (0)
 Anglický jazyk 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 16 (16)
 Cizí jazyk 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 (12)
 Základy společenských věd 2 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (0)
 Dějepis a dějiny oboru 2 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (0)
 Právo 0 (0) 2 (0) 1 (0) 0 (0) 3 (0)
 Fyzika 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0)
 Chemie 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0)
 Biologie a ekologie 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0)
 Matematika 4 (0) 3 (0) 3 (0) 4 (0) 14 (0)
 Tělesná výchova 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8)
 Informatika pro ekonomy 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8)
 Psaní na klávesnici 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2)
 Ekonomika a podnikání 3 (0) 2 (0) 0 (0) 2 (0)  7 (0) 
 Ekonomika v anglickém jazyce 1* (1) 1* (1) 1* (1) 1* (1) 4* (4)
 Marketing a management  0 (0) 1 (0) 0 (0)  0 (0)  1 (0) 
 Finance a daně  0 (0) 0 (0) 3 (0)  0 (0)  3 (0) 
 Ekonomické teorie  0 (0) 0 (0) 0 (0)  2 (0)  2 (0) 
 Účetnictví a daně  0 (0) 3 (3) 3 (3)  3 (3)  9 (9) 
 Účetní software  0 (0) 0 (0) 2 (2)  2 (2)  4 (4) 
 Obchodní korespondence  0 (0) 2 (2) 0 (0)  0 (0)  2 (2) 
 Obchodní korespondence v angl. jazyce  0 (0) 0 (0) 1* (1)  1* (1)  2* (2) 
 Profesní komunikace  0 (0) 1 (0) 1 (1)  0 (0)  2 (1) 
 Hospodářský zeměpis  2 (0) 0 (0) 0 (0)  0 (0)  2 (0) 
 Statistika  0 (0) 1 (0) 0 (0)  0 (0)  1 (0) 
 Anglický kulturně-politický přehled  0 (0) 0 (0) 0 (0)  2* (2)  2* (2) 
 Management a administrativa v angličtině  0 (0) 0 (0) 2* (2)  0 (0)  2* (2) 
 Volitelné předměty 0 (0) 0 (0) 3 (3) 3 (3) 6 (6)
 CELKEM 34 (14+1*) 33 (17+1*) 34 (24+4*) 35 (23+4*) 136 (78+10*)

Hodiny uvedené v závorce = počet vyučovacích hodin vyučovaný ve skupinách z celkového počtu hodin za týden.
Hodiny označené hvězdičkou jsou vyučovány v anglickém jazyce.