Přijímací řízení 2020/2021

Oznámení ze dne 20. 5. 2020

Z důvodu mimořádné změny legislativních předpisů pro přijímací řízení do 1. ročníků pro školní rok 2020/2021, již neplatí informace a pozvánky, které Vám byly zaslány v měsíci dubnu.

Dne 25. května 2020 rozešleme nové dopisy, kde budou všechny informace a pozvánky k letošnímu přijímacímu řízení. Tato korespondence bude opět zaslána prostřednictvím České pošty, jako obyčejná zásilka a datovou schránkou těm, kteří datovou schránku mají. Vzhledem ke skutečnosti, že se nám v dubnu vrátilo větší množství dopisů s označením „adresát na uvedené adrese nebydlí“, přestože se korespondenční adresa shodovala s adresou na přihlášce, informujte nás, pokud u Vás došlo ke změně adresy. Informaci můžete zaslat mailem na info@cao.cz z e-mailové adresy uvedené na přihlášce.

V týdnu od 25. do 29. května 2020 budeme stejné dokumenty zasílat elektronicky na e-mailové adresy uchazeče i zákonného zástupce, pokud byly na přihlášce uvedeny. Nemělo by se tedy stát, že někdo informace k přijímacímu řízení neobdrží. Pokud byste do 30. května 2020 neměli informace, okamžitě se nám ozvěte.

Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání se koná v pondělí 8. června 2020.

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce na naší škole obdrží jen uchazeči, kteří naši školu uvedli na přihlášce na prvním místě. Časový harmonogram jednotlivých zkoušek najdete zde, na pozvánce budete mít uvedeny časy platné pouze pro Vás.

Dne 16. června 2020 v odpoledních hodinách zveřejníme výsledky prvního kola přijímacího řízení na webových stránkách školy V tomto termínu uchazeč může pomocí identifikačního čísla zjistit výsledek přijímacího řízení.

Zápisový lístek a návratku přineste nebo zašlete nejpozději do dne 23. června 2020.

Věnujte prosím velkou pozornost informačnímu dopisu s Vaším identifikačním číslem, kde se dozvíte, jak postupovat, jestliže jste kritériím přijímacího řízení vyhověli a nebyli jste přijati z kapacitních důvodů.

Sledujte prosím tuto webovou stránku, doufáme, že ji nebudeme muset aktualizovat z důvodu změny epidemiologické situace.

Dokumenty, které obdržíte:

 

Časový harmonogram jednotné přijímací zkoušky - 8. června 2020

Více informací o přijímacím řízení

Zobrazit

Více informací o přijímacím řízení Zobrazit

 

 

 

 

 

Kudy k nám?

Resslova 5, Praha 2


Za jak dlouho?

  • Řepy - 29 min
  • Modřany - 31 min
  • Břevnov - 18 min
  • Strašnice - 21 min
  • Beroun - 36 min