Přijímací řízení 2020/2021

​Oznámení ze dne 25. 3. 2020

Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách. Termín konání jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole.

Informační dopis a pozvánku k jednotné přijímací zkoušce zašleme uchazečům v průběhu týdne 31. 3. až 3. 4. a současně je zveřejníme na internetových stránkách školy. Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce obdrží jen uchazeči, kteří ČAO uvedli na přihlášce v prvním pořadí, informační dopisy obdrží všichni uchazeči.

Hodnocení přijímacího řízení bude ukončeno do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. V tomto termínu uchazeč může pomocí identifikačního čísla zjistit výsledek přijímacího řízení a bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu (rozhodnutí o přijetí na základě odvolání).

Kritéria přijímání zůstávají v platnosti beze změny.

Sledujte prosím tuto webovou stránku, budeme ji aktualizovat dle vývoje situace.

 

Více informací o přijímacím řízení

Zobrazit

Více informací o přijímacím řízení Zobrazit

 

 

 

 

 

Kudy k nám?

Resslova 5, Praha 2


Za jak dlouho?

  • Řepy - 29 min
  • Modřany - 31 min
  • Břevnov - 18 min
  • Strašnice - 21 min
  • Beroun - 36 min