Studentská Wi-Fi

Jak se připojit?

  1. připojit se k síti CAO_public - přihlašovací údaje jsou stejné jako ty, se kterými se přihlašujete ke školním PC (7cnovak / heslo).
     
  2. u některých verzích Android je nutné ještě vyplnit Ověření fáze 2 "MSCHAP V2" a Anonymní identita - sem zapište opět Uživatelské jméno.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Studentům ČAO je k dispozici zdarma přístup k internetu prostřednictvím školní WiFi sítě CAO_public.

Zájemce o připojení k WiFi dostane přístup k síti na základě žádosti o přístup do WiFi, která je k dispozici ve studentských dokumentech ke stažení.

Zájemce o připojení k WiFi síti si žádost vytiskne a vyplněnou odevzdá správci sítě (kabinet 411). Připojení k síti bude uživateli zpřístupněno zpravidla druhý den od odevzdání žádosti.

Každý student svým podpisem potvrzuje, že se seznámil s pravidly používání WiFi sítě CAO_public a v plné míře s nimi souhlasí. Pokud student není plnoletý, je nutný podpis i zákonného zástupce.

K připojení k síti je nutné zadat uživatelské jméno a heslo, které student používá k přístupu ke školním PC.

Nejčastější problémy: 

  • u některých verzí systémů Android je nutné vedle přihlašovacího jména a hesla vybrat Ověření fáze 2 "MSCHAP V2"
  • u některých verzí systémů Android je nutné vyplnit i kolonku Anonymní identita - sem zapište opět Uživatelské jméno
  • Pokud se výzva k zadání přihlašovacích údajů automaticky nezobrazí, je nutné síť CAO_public odstranit (vyřadit, ignorovat) ze seznamu aktivních připojení, následně vypnout adapter WiFi, znovu zapnout adapter WiFi a pokus o připojení opakovat
  • u některých případech je nutné připojit se k síti ručně (jiná síť, přidat síť...).