Středoškolská odborná činnost 2018 - 40. ročník

Tuto soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jejím garantem je Národní institut dětí a mládeže MŠMT.

SOČ je dobrovolná zájmová činnost žáků středních škol.

Soutěž má několik úrovní – školní kolo, krajská a celostátní přehlídka.

Žáci samostatně vypracovávají práce z různých oborů, které jsou předloženy k odbornému posouzení a následné obhajobě před odbornou porotou. Konzultantem vám bude příslušný vyučující předmětu v rámci vámi vybraného oboru. Můžete předem absolvovat seminář „Jak psát SOČ a zásady obhajoby práce“.

Zájemci najdou bližší informace na webových stránkách www.soc.cz/aktualni-rocnik


Vybrané obory vhodné pro naše žáky:

  • geografie
  • ochrana a tvorba životního prostředí
  • ekonomika a řízení
  • pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
  • teorie kultury, umění a umělecké tvorby
  • filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
  • informatika


Důležité termíny:

  • Školní kolo - březen 2018
  • Krajská přehlídka - duben - 15. května 2018
  • Celostátní přehlídka - 15. - 17. 6. 2018


Uplynulé ročníky:


Veškeré informace naleznete na stránkách www.ddmpraha.cz, www.soc.cz, casopis@soc.cz.