Sportovní kurz 27. 5. – 31. 5. 2019


Obecné informace:

Účastní se všichni studenti 1. ročníků, omluveni ze sportovní části jsou pouze studenti celkově osvobození z TV.
I ti se ale zúčastní kurzu zdravovědy.

Pokud se některý z ostatních studentů nemůže z vážných důvodů zúčastnit některé z akcí kurzu, omluví se neprodleně třídnímu učiteli a přinese potvrzení od lékaře.

Studenti, kteří nemohou určitou sportovní akci absolvovat, nezůstávají doma, ale informují třídního učitele a s potvrzením od lékaře se dostaví do školy. Jejich program bude začínat v 8:30. 


Důležité dokumenty:

 

Vybavení:

Studenti budou mít na každou akci sportovní oblečení i obuv, občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a vybavení na jednotlivé akce.


Důležité kontakty:

Michal Záruba: 777 233 977
Jan Schmidt: 728 869 977

...popřípadě kontaktujte třídní učitele.


!!! Sportovní aktivity budou probíhat i v nepříznivém počasí !!!

Podrobný program pro jednotlivé třídy bude upřesněn