Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy.


Skládá se:

  • ze 2 nebo 3 povinných zkoušek,
  • z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky. Profilové zkoušky se mohou konat formou:

  • písemnou,
  • praktické zkoušky,
  • ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí,
  • maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí.


Jedna zkouška může být rovněž kombinací uvedených forem (může se skládat z písemné části a z maturitní práce s obhajobou nebo z praktické zkoušky a ústní zkoušky).

Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu. Skladba i forma profilových zkoušek musí vycházet z profilu daného studijního oboru. Rozhodnutí o parametrech profilové části musí ředitel školy zveřejnit nejpozději 7 měsíců před konáním první profilové zkoušky.

Počet povinných profilových zkoušek stanoví pro každý obor rámcový vzdělávací program (RVP). Do doby, než budou maturovat první žáci, kteří zahájili výuku dle školního vzdělávacího programu (ŠVP), určí jejich počet ředitel školy.

Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z předmětu, z něhož neuspěl. Žák koná opravnou zkoušku vždy pouze z toho předmětu, z něhož neuspěl.

Vzhledem k tomu, že provedení a parametry profilové části maturitní zkoušky jsou plně v kompetenci konkrétních středních škol, bližší informace lze získat výhradně na příslušné střední škole.

 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky
v jarním a podzimním zkušebním období

denní studium

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky
v jarním a podzimním zkušebním období
kombinované studium

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek
profilové části maturitní zkoušky
denní studium

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek
profilové části maturitní zkoušky
kombinované studium