Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Českoslovanská akademie obchodní nabízí pro školní rok 2019/2020 vzdělávání v denní formě studia a ve formě studia při zaměstnání. 

Termín odevzdání přihlášek ke studiu je do 1. března 2019.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek z Českého jazyka a literatury a Matematiky:

1. řádný termín: 12. dubna 2019
2. řádný termín: 15. dubna 2019

1. náhradní termín: 13. května 2019
2. náhradní termín: 14. května 2019

  Podrobné informace k jednotné přijímací zkoušce najdete na stránkách CERMATu

 


 

Denní forma vzděláváníVzdělávání při zaměstnání

Denní forma vzdělávání

Vzdělávání při zaměstnání