Den otevřených dveří

Srdečně zveme na prohlídku školy všechny zájemce o studium na Českoslovanské akademii obchodní.

Dny otevřených dveří se uskuteční vždy ve středu od 15 do 18 hodin, a to:

  • 28. 11. 2018
  • 6. 2. 2019


A na co se můžete při osobní návštěvě těšit?

Po budově Vás provedou Vaši možná budoucí spolužáci z vyšších ročníků, sdělí Vám vše důležité o chodu školy a rádi podají odpovědi na případné zvídavé dotazy.

V 1. patře se přímo od vedení školy dozvíte podstatné informace k přijímacímu řízení, vzdělávacím programům, průběhu výuky, učebním materiálům, školním a mimoškolním aktivitám apod. V učebně č. 207 na Vás čeká prezentace anglického jazyka a vybraných ekonomických předmětů vyučovaných v anglickém jazyce. Budete si moci zasoutěžit o zajímavé ceny.

Ve 2. patře bude připravena učebna č. 305 s notebooky, kde si můžete spočítat Vaše šance na přijetí.  Hned ve vedlejší učebně č. 306 pak najdete prezentaci ostatních cizích jazyků, které se na naší škole vyučují. Stejně jako u angličtiny budete moci soutěžit o různé ceny. Ostatní učebny budou otevřené k nahlédnutí – v každé takové Vás čeká zajímavá prezentace ze života školy.

V posledním patře – po namáhavém výstupu :-) – najdete moderně vybavené počítačové učebny. V učebně č. 403 se dozvíte důležité informace o vyučovaných odborných ekonomických předmětech. V druhé učebně č. 406 Vás žáci seznámí s webovými stránkami školy, výukovým programem pro psaní na PC a účetním programem POHODA.

Nezapomeňte se prosím při konci své návštěvy zastavit opět ve vestibulu školy, kde si vyzvednete ceny za soutěže z cizích jazyků a malý dárek za správně vyluštěnou hádanku z informačního letáčku. (Odpovědi na otázky jsou ukryty v jedné z našich učeben.)

Před svým odchodem si pak prohlédnete nově zrekonstruovaný suterén a můžete se občerstvit v bufetu, který bude otevřen po celou dobu konání akce. Školu opustíte přes turnikety bočním východem do Dittrichovy ulice.