Volnočasové aktivity


Ve školním roce 2017/2018 nabízíme našim žákům tyto kroužky:
 


ČJL - Práce s textem a příprava k MZ

(prof. Býmová)

Porozumění psanému textu a aktivní práce s textem.

Kroužek je určen pro žáky 4. ročníků.

Časová dotace:  1 x 14 dní    2 x 60 minut    (12 hodin - leden až březen)
Cena pro studenta: 600 Kč/kurz

 
KROUŽEK MLADÉHO ÚČTAŘE
(prof. Hermová)

Rožšíření znalosti účetnictví pro žáky 4. ročníků

Časová dotace: 1 x týdně 60 minut (12 hodin - leden až březen)
Cena pro studenta: 600 Kč/kurz


KROUŽEK TENISU

(prof. Záruba)

kroužek tenisu pro zájemce všech úrovní i úplné začátečníky, jednou týdně dle dohody na hřišti školy či tělocvičně dle počasí

Časová dotace: 1 x týdně 60 minut
Cena pro studenta: 100 Kč za osobu a trénink