Políbení múzou

soutěž organizovaná předmětovou komisí českého jazyka a literatury nejen pro mladé spisovatele a básníky, ale i talenty v oblasti výtvarného umění.

V loňském školním roce bylo zahájeno první kolo této soutěže a setkalo se s velkou odezvou ze strany studentů, zapojili se zástupci všech ročníků a nečekaně převažovaly příspěvky lyrické poezie.

Vítězné práce si můžete prohlédnout zde.

Pro letošní školní rok byla soutěž opět vyhlášena, kromě klasické literární kategorie (próza, poezie, drama) a kategorie pro výtvarníky (malba, kresba, grafika aj.) byla zařazena i kategorie pro mladé fotografy. Informace naleznete na informačních letácích umístěných v učebnách a na nástěnkách ve všech patrech školy.

Téma letošního ročníku zní "Z oprýskaných zdí...". Podrobnější podmínky naleznete na nástěnce ve 2. patře.

Termín pro zasílání příspěvků do všech kategorií (ve formátu .doc, .pdf., .odt., .jpg) byl pro letošní rok stanoven na 15. prosince 2011. Příspěvky předejte prosím v tištěné podobě svým vyučujícím českého jazyka a literatury, příp. do kabinetu 310 prof. Mikšíčkové, zároveň Váš příspěvek zašlete i v elektronické podobě na adresu miksickova@cao.cz.

 

Těšíme se na Vaše zajímavé práce!