Evropský den jazyků

Každoročně je 26. září věnováno oslavám mezinárodního svátku evropských jazyků. Evropa oplývá opravdovým jazykovým bohatstvím. Hovoří se zde 23 úředními jazyky, více než 60 regionálními či menšinovými jazyky původních komunit, a to nepočítáme jazyky, jimiž mluví občané pocházející z jiných zemí a světadílů. S cílem upozornit na toto nezměrné bohatství zahájily v roce 2001 Evropská unie a Rada Evropy iniciativu EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ.

Českoslovanská akademie obchodní by v tomto školním roce zahájila tradici v pořádání projektového dne právě k příležitosti Evropského dne jazyků.

Projektový den „Evropský den jazyků“ se měl původně uskutečnit 27. září 2010, ale z důvodu právě probíhající výměny oken musel být odložen. Další příhodný termín se nabídl v den rozdávání pololetního vysvědčení, tedy v pondělí 31. ledna 2011, kdy projektový den také úspěšně proběhl.

Jedná se o kulturně-vzdělávací akci určenou studentům, pedagogům i zájemcům z řad široké veřejnosti. Pro účastníky byly připraveny zábavné workshopy - rozdělené podle jednotlivých cizích jazyků vyučovaných na ČAO a organizované samotnými studenty pod vedením jejich pedagogů - plné vzdělávacích aktivit a soutěží, které se vážou ke kulturní a jazykové rozmanitosti Evropy i celého světa.

Cílem projektového dne bylo podpořit výuku cizích jazyků na ČAO netradičním způsobem. Zároveň chce EDJ upozornit na jazykovou a kulturní rozmanitost Evropy a prezentovat možnosti jazykového vzdělávání, cestování a studia v zahraničí. Zábavnou formou motivuje projektový den k porozumění jiným kulturám, ke studiu cizích jazyků či k přípravě mezinárodních projektů podporovaných Evropskou unií.

Děkujeme všem organizátorům z řad pedagogů i studentů a věříme, že úspěch prvního ročníku projektového dne EDJ podnítí pokračování i v dalších letech.

Podívejte se do školní fotogalerie na několik postřehů z prvního ročníku akce.