Zahraniční asistent

Od září 2012 působí na Českoslovanské akademii obchodní v rámci projektu Comenius asistent zahraniční asistent a budoucí učitel Alexander Hahn.

Zatímco pro asistenta je pobyt na hostitelské škole příležitostí získat praktické dovednosti ve výuce a srovnat své představy, poznatky a dovednosti s jinou evropskou zemí, škole se naskýtá možnost obohatit výuku o nové metody a evropský rozměr, obrovským přínosem je samozřejmě také rodilý mluvčí pro hodiny cizích jazyků.

V čem spočívá přínos zahraničního asistenta:

  • pomoc při výuce a projektových aktivitách, motivace žáků, podpora týmové práce žáků,
  • pomoc s výukou nejazykových předmětů v cizím jazyce tzv. CLIL,
  • zapojení do přípravy a uskutečnění projektů např. e-Twinning, Comenius Projekty partnerství škol a dalších akcích pořádaných školou,
  • poskytování pomoci žákům se specifickými potřebami nebo potížemi s učením,
  • podílení se na tvorbě učebních materiálů,
  • vyučování rodného jazyka, informování o zemi, kultuře, tradicích, zajímavostech apod.


Věříme, že se tento druh spolupráce na naší škole oboustranně osvědčí (o čemž již nyní svědčí fakt, že si asistent požádal o prodloužení doby působení na ČAO o dalších pět měsíců) a významně přispěje k rozvoji výuky nejen cizích jazyků.