Projekt anobez

ANO-rexie  OBEZ-ita
ANO, BEZ
nich žijeme zdravě!
 - projekt o anorexii, obezitě i zdravém životním stylu

Studenti 2. ročníku (2.B) Českoslovanské akademie obchodní se zapojili do eTwinningového projektu pojednávajícího o zdravém životním stylu, který probíhal až do konce školního roku 2011/2012. Partnerskou školou se jim stali studenti slovensko-maďarské Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Komárně a jako hlavní organizátorka projektu za naši školu působila Vlasta Mikšíčková.

Záměrem projektu bylo poukázat na problém obezity, anorexie a bulimie, které se v dnešním světě objevují stále častěji, a to i u dětí a mládeže, naučit se předcházet těmto poruchám a příp. dokázat pomoct sobě či svému okolí.

Studenti obou škol definovali problémy spojené se stylem života lidí našeho tisíciletí různými způsoby zpracování - prezentacemi, průzkumem trhu, informačními nástěnkami v budově školy apod., zároveň vypracovali ankety, dotazníky, zrealizovali je a následně vyhodnotili, své výsledy porovnali s partnerskou školou formou virtuálních hodin.

V dalším kroku projektu zmapovali možnosti předcházení zdravotním potížím vzniklým v přímé souvislosti s nezdravým životním stylem, zaměřili se i na efektivní využití volného času.

Svoji práci průběžně konzultovali s partnerskou školou e-mailem, chatem, diskusním fórem apod.

Nejšikovnější pracovní týmy byly po skončení projektu oceněny poukázkami na pohybové aktivity (plavecký stadion, posilovna, bowling) i něčím zdravým na zub.

Všechny informace o projektu naleznete na webových stránkách www.projektANOBEZ.webnode.cz.