Přijímací pohovor - žádný problém

Projekt vznikl v rámci celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2010 a byl zaměřen na podporu výuky nadaných žáků, jejich motivaci k dalšímu vzdělávání, rozvoj klíčových i odborných kompetencí, dále na zlepšení metodologie práce učitelů v této oblasti a v neposlední řadě na podporu mezipředmětových vztahů (kooperace předmětů občanská nauka, český jazyk, cizí jazyk, ekonomika, informační technologie, písemná a elektronická komunikace, statistika, aj).

Absolvování projektu přímo zvýšilo šance studentů ČAO při uplatnění na trhu práce, což je jedním ze zásadních cílů vzdělávání.

Hlavním tématem projektu byla teoretická a praktická příprava žáků na přijímací pohovor.
Projektu se účastnili studenti Českoslovanské akademie obchodní Praha a stejný počet žáků partnerské školy Obchodné akadémie Milana Hodžu Trenčín.

Veškeré informace k průběhu projektu, spoustu fotografií i vyhodnocení celé akce si můžete prohlédnout na adrese http://projektpp.blogspot.com/.