Praha známá i neznámá

„Praha známá i neznámá“ je soutěž o zajímavé ceny zaměřená na kreativní a znalostní schopnosti žáků základních a středních škol v oblasti historie, kultury, hospodářského a společenského života v hlavním městě.

Soutěž je rozdělena do tří kol a dvou kategorií, aby bylo umožněno zapojení co nejširšího množství žáků. První kategorie svými požadavky odpovídá znalostem a schopnostem žáků 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, druhá kategorie je zaměřena na středoškolské žáky. Obsahy jednotlivých kol jsou koncipovány způsobem, který ověří úroveň znalostí účastníků i schopnost vyhledávat fakta a kreativně s nimi pracovat.

Snahou projektu je ukázat žákům, že vzdělávání se nemusí odehrávat jen ve školních lavicích, ale k učebním metodám patří i zábavné činnosti jako procházka městem, fotografování, hledaní informací na internetu, čtení novin a časopisů, poslouchání hudby, setkávání se s přáteli a spolupráce…

Cílem projektu je naučit žáky pracovat s informacemi, orientovat se v médiích a rozvíjet své kompetence (spolupráce ve skupině, vytváření učebního materiálu, plánování a rozdělování práce – řízení týmu, vzájemná pomoc). Soutěž podpoří rozvíjení fantazie, kreativity, schopností vedení týmu i ochoty podřídit se zájmu většiny (prevence sociální problematiky nadaných žáků).

Práce jednotlivých skupin si bude možné prohlédnout na veřejnosti přístupné výstavě, která proběhne na jaře 2012, a projekt bude prezentován v médiích.

Více informací o obsahu jednotlivých kol znaleznete zde.