Evropa dělá školu

V březnu 2013 se Českoslovanská akademie obchodní zapojila do programu EVROPA DĚLÁ ŠKOLU zaměřeného na podporu setkávání a komunikace mezi Evropany.

Cílem projektu je seznamovat žáky s jinými kulturami a způsoby myšlení, vést dialog o tom, co máme společného i rozdílného.

Zahraniční vysokoškolští studenti z celé Evropy představují v rámci programu kreativními a názornými metodami svoji rodnou zemi. Zapojují se do výuky na českých školách a spolu s třídami realizují svůj projekt. Vedou tak intenzivní dialog s českými žáky a mladými lidmi. Zprostředkovávají pohled na svou zemi tzv. z první ruky a podněcují reflexi vlastního kulturního prostředí.

Touto jednoduchou, ale účinnou ideou obohacuje program EVROPA DĚLÁ ŠKOLU české učební plány a nabízí tak školám i cestu k prvním COMENIUS aktivitám.

Možnosti zapojení studentů jsou rozmanité. Ve spolupráci s hostitelskou školou si stanoví téma, které odpovídá učebnímu plánu. Zvolí vhodné metody projektové práce, např. nastudování divadelní hry, prezentace, analýzy, psaní a kreslení komiksu, natáčení dokumentů, … Důležitý je především kreativní přístup k tématu, žáci by měli být do projektu aktivně zapojeni a správně namotivováni pro danou problematiku.

Českoslovanská akademie obchodní zahájila spolupráci na programu EVROPA DĚLÁ ŠKOLU projektem německého studenta Roberta Forkera (studujícího druhým rokem v rámci programu ERASMUS na Karlově univerzitě), který ve dvouhodinovém projektu seznámil žáky s historií a kulturou Lužických Srbů, malého západoslovanského národa obývajícího německé území na sever od našich hranic.

Věříme, že podobných projektů bude ještě dlouhá řada a žáci Českoslovanské akademie obchodní díky nim získají nejen přehled o jiných evropských kulturách, ale především budou schopni mezinárodní spolupráce a větší tolerance kulturních odlišností.