První maturity

„Zkouškám těmto nevšichni posluchači ročníku řečeného povinni byli podrobiti se, nýbrž toliko ti, kteříž se chtěli zvláště vyznamenati. I přhlásilo se posluchačův 24, z nichž pak odstoupili 4. V zkouškách těch zkoušelo se z účetnictví, počtářství kupeckého, jazykův českého a německého, ze zeměpisu, dějepisu, a jazykův cizích dle vlastního určení posluchačův. Bylyť pak zkoušky písemní a oustní; písemní odbyly se z jazyka českého dne 17. července, z německého 18., z anglického dne 20., z ruského 21. a z francouzského a z těsnopisu 22. Abiturientní zkoušky oustní odbývaly se dne 28., 29. a 30. července… 12 posluchačův dostalo vysvědčení „způsobilosti vynikající“, ostatním dáno vysvědčení „způsobilosti“.

Dne 31. července o 10. hod. shromáždili se všickni posluchači v komptoiru, kdež se jim rozdala vysvědčení, když k nim ředitel jmenem sboru professorského byl promluvil několik slov na rozloučenou, přeje jim všeho zdaru a štěstí v povolání budoucím, kdež aby vždy plnili ovinnosti mužův ctných, na srdce jim kladl.

Tímto a akademie v život praktický vstoupili první chovanci, a oprávněna jest naděje, že se s úspěchem vynasnaží, by způsobili česť sobě i ústavu, jenž je vychoval.“