Zahraniční partneři


Obchodní škola ROC Aventus

Laan van den Mensenrechten 500
7331 VZ Appeldorn
Holandsko
www.aventus.nl

S obchodní školou v Appeldornu spolupracujeme prostřednictvím projektu Leonardo. Již osm let jsme hostitelskou školou a dozíráme na studenty z Holandska, kteří se účastní jedenáctidenních praxí ve společnosti Ahold – Hypernova Průhonice. Zahraničním studentům poskytujeme pedagogický dohled a jazykový, kulturní a pedagogický program. Každý rok se na naši školu navíc přijedou podívat pedagogové z Holandska, a tak si můžeme vyměňovat i pedagogické zkušenosti.


Obchodní škola DELTION College

Mozartlaan 15
800 AN Zwolle
Holandsko
www.deltion.nl

S Deltion College jsme navázali partnerství rovněž přes projekt Leonardo a stejně jako u Obchodní školy ROC Aventus plánujeme vysílat naše nadané žáky na zahraniční praxe v holandských společnostech.


Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín

Martina Rázusa 1
911 29 Trenčín
Slovenská republika
http://oa-tn.edupage.org

Se slovenskou školou jsme navázali partnerství již v roce 1950. Od té doby školy pravidelně realizují nejen vzájemné výměnné pobyty žáků, setkávání pedagogů, ale i další akce, např. v roce 2010 se slovenští žáci účastnili námi pořádaného projektu "Přijímací pohovor? Žádný problém!", jehož finále proběhlo právě v Trenčíně.