Historie školy

Vydejte se s námi na dobrodružnou cestu do minulosti a poodhalte roušku tajemství zrodu a vývoje Českoslovanské akademie obchodní.


Kohopak to má škola ve svém logu?

Logo školyPrvní, co každému na první pohled padne do oka, je logo Českoslovanské akademie obchodní se zajímavou postavou uprostřed. O koho se jedná…? O Merkura.

V římské mytologii byl Merkur bohem obchodu a zisku, jeho jméno pochází z lat. „mercor“, tj. obchodovat.  Zobrazován bývá jako mladý muž s berlou a křídly na nohou či na klobouku. Slavnosti na jeho počest se konaly vždy 15. května.

bůh MerkurTohoto boha si do svého názvu zvolil Spolek Merkur, který sdružoval významné obchodníky českých zemí. Jeho činnost spadá do let 1862 až 1918, k iniciativám této organizace patří např. založení Živnostenské banky či zřízení pražské burzy v roce 1871. Hlavním cílem bylo ovšem rozvíjení obchodního vzdělání a roku 1872 založení obchodní školy – naší školy, Českoslovanské akademie obchodní, kde byla poprvé v historii vyučovacím jazykem čeština.  Zřizovací listinu školy podepsalo mnoho významných osobností té doby, např. František Palacký, František Ladislav Rieger, Julius Grégr, E. J. Kittl (jeho dcerou byla Ema Destinnová) a mnoho dalších.

Ve znaku má škola boha Merkura dodnes, takže můžeme s trochou nadsázky říct, že historie školy sahá až do dob antických.


7. října 1872

Emanuel TonnerV 1. patře obecního domu na pražském Malém náměstí vedle obchodního domu U Rotta byl slavnostně zahájen první školní rok ČAO; do prvního ročníku se přihlásilo 135 posluchačů, školné činilo 120 zlatých a studium bylo zprvu jen dvouleté. Prvním ředitelem školy se stal Emanuel Tonner. Chcete vědět, co se tehdy učilo? Klikněte zde.   

původní budova školy na Malém náměstí1873/74

Otevřeny dva nové paralelní první ročníky – v jedné třídě je až neuvěřitelných
59 žáků! Konají se také první maturitní zkoušky. Jak probíhaly, zjistíte
kliknutím zde.    


1889

Vznikl Absolventský spolek ČAO, který měl pomáhat absolventům školy při jejich prvních krocích do praktického života (vyhledávání pracovních míst, zvyšování kvalifikace, přístup k odborné knihovně, setkávání s bývalými spolužáky a profesory, …) Spolek jako zázrakem funguje až dodnes, i když už plní hlavně tu poslední zmiňovanou funkci – zprostředkovává každoroční setkávání absolventů.  


září 1892

2. budova školy, tentokrát v Resllově ulici č. 8Začalo vyučování v nové budově na místě bývalé Svatováclavské lázně, později Svatováclavské trestnice „U Vaška“ v Resslově ulici, jejímž stavitelem se stal V. Nekvasil.

 

  

 

1906/07

Otevřen první ročník akademie pro 49 dívek, do té doby – po celých 34 let! - studovali na škole výhradně jen chlapci. 


1909/10

Navíc zavedeno jednoroční pomaturitní studium. Od roku 1910 už nestačila školní budova pojmout velké množství zájemců, takže bylo deset tříd odsunuto do Soukenické ulice. 


1915

Budova v Resslově ulici zvýšena o třetí patro, zavedeno ústřední topení, větrání a elektrické osvětlení.


1. světová válka

Žáci i učitelé museli na vojnu, učebnice byly zakazovány, někteří vyučující zatýkáni.


Období mezi dvěma světovými válkami

1920 přechází škola do státní správy, roční školné pro žáky v té obě činilo 800 korun. Probíhají snahy o postavení nové moderní budovy v Praze 2, Na Slupi, ale nástupem 2. světové války k výstavbě nedošlo. 


1939

Zavřeny vysoké školy, část jejich posluchačů se přihlásila do jednoročního pomaturitního studia právě na ČAO. 

památní deska věnovaná Aloisi Jiráskovi na Jiráskově náměstí


1944/45

Vyučování zastaveno, profesoři a studenti byli nasazeni do výroby, ředitelna a sekretariát školy přesídlily do Resslovy ulice č. 1 (zde např. zemřel roku 1930 Alois Jirásek). 


1945/46

Studenti i profesoři horlivě pomáhají s obnovou školy – uklízí, stěhují, připravují školu na otevření, na škole vzniká pěvecký sbor (jedním z vedoucích souboru byl i dirigent Národního divadla Váchal a recitační soubor. Spojením dvou tříd v přízemí byla vybudována první tělocvična školy. 


únor 1948

únor 48Proběhl manifestační pochod studentů na Hrad a vyvolal řadu odvetných kroků nastupujícího totalitního režimu – propouštění profesorů, vyloučení některých studentů, trestněprávní stíhání 17 studentů a 2 profesorů (uranové doly nebyly výjimkou), kádrování absolventů, desítky studentů utíkají do zahraničí, škola už nesmí vychovávat „samostatné podnikatele pro kapitalistické podniky“. Mění se výrazně osnovy a zaměření školy, počet studujících dívek převyšuje počet chlapců, první poznávací zájezd – 18denní! - do Jugoslávie k partnerské škole v Čakovci. 


1949

Richterovy boudy v KrkonošíchŠkola ztrácí svůj oficiální název a je přejmenována na Vyšší hospodářskou školu, za pomoci žáků i profesorů je dokončena tříletá výstavba turistického střediska „Richterovy boudy“ v Krkonoších, kde se konaly zimní i letní akce školy. Bohužel byla budova po pár letech předána ministerstvu školství.


1950

budova Obchodnej akadémie Dr. Milana Hodžu v TrenčíněČAO uzavírá partnerství se slovenskou školou v Trenčíně, na výměnných akcích se tehdy podílelo až 100 osob, žáci jako dnes bydleli v rodinách, konalo se mnoho kulturních akcí, učitelé si navzájem hospitovali v hodinách, školy si vyměňovaly předsedy maturitních komisí, učitelé obou škol jezdili na společné výlety a dovolené… V roce 2010 jsme oslavili krásné 60. výročí!

 


1951

Na škole vzniká zásluhou zaníceného divadelníka Karla Luksche dramatický kroužek, který vystoupil např. na jevišti divadla Na Fidlovačce s Gogolovou veselohrou Ženitba. Ve hře vystoupilo i několik profesorů. V kroužku zahájil svou divadelní kariéru např. Karel Augusta. 


1956

V rámci osnov ekonomických předmětů byla zahájena povinná praxe žáků v rozsahu 60 – 72 hodin.

„Pro vytváření správného mravního a politického názoru a pro upevnění odborných znalostí“ byla navíc zavedena povinná řízená prázdninová praxe v rozsahu 3 – 4 týdnů o každých hlavních prázdninách. Škola má v tomto školním roce neuvěřitelných 47 tříd! 


1961

dnešní budova školy v Resslově ulici č. 5Opět nastala změna v názvu, tentokrát na Střední ekonomickou školu a proběhlo velké násilné stěhování: škola se stěhuje z budovy v Resslově ulici č. 8 do původní budovy Ženského výrobního spolku v Resslově ulici č. 5, naopak SEŠ - střední ekonomická škola pro mezinárodní vztahy z budovy z čísla 5 do budovy č. 8. V protokolu o předání škol se můžeme dočíst, že naše škola při stěhování musela bez náhrady předat majetek vyšší o více než pět milionů ! korun, než od druhé školy převzala. 


1969

počítač CellatronNaše škola jako první z ekonomických škol zřizuje jednoroční pomaturitní studium se zaměřením na programování a obsluhu počítacích strojů.

Byla navázána odborná spolupráce s VŠE a ČVUT, škola byla vybavena počítačem Cellatron, který stál 600 000,- Kčs. Žáci docházeli zároveň na praktické vyučování do výpočetního centra VŠE. 

 


1970

Družstvo školy se umístilo na prvním místě v okresní soutěži česání chmele a získalo peněžní odměnu
800,- Kčs.


1971

Do prvního ročníku se nepřihlásil jediný chlapec, škola se postupně mění na „dívčí“ akademii. 


1989

Absolventi zakládají Občanské fórum absolventů ČAO, které usilovalo o odstranění křivd spáchaných na škole – vrácení čestného názvu, vrácení majetku, přestěhování do pravé budovy v Resslově 8, odčinění křivd způsobených studujícím a vrácení rekreačního střediska Richterovy boudy v Peci pod Sněžkou – ani po dlouhých tahanicích nebyl majetek nikdy navrácen, ve většině případů úřady ani nereagovaly.


15. 2. 1993

Ministerstvo školství rozhodlo na základě historické analýzy alespoň o navrácení původního názvu školy Českoslovanská akademie obchodní. 


Významné osobnosti spojené s ČAO

Jaroslav HašekMezi úspěšné absolventy školy patří např. Jaroslav Hašek, Adolf Branald, Jan Otčenášek či Vladimír Neff.  Chcete-li se dozvědět o klukovinách, které na ČAO prováděl Jaroslav Hašek, klikněte zde.

V průběhu let učilo na škole mnoho významných osobností, např. docent Vysoké školy technické Antonín Bělohoubek, spisovatel Ferdinand Schulz, básník Josef Václav Sládek, Edvard Beneš, prezident ČSR, spisovatel Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, hudební skladatel Otakar Ostrčil, dále František Fiedler, ministr obchodu, Josef Šusta, ministr školství, Prokop Maxa, vyslanec ČSR, a mnoho, mnoho dalších…  Síň slávy nyní čeká už jen na Vás!

 

zleva:   Jan Otčenášek,  Adolf Branald, Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, Vladimír Neff, Václav Sládek