Co se učilo

Podívejte se na anotace k učivu několika předmětů z dob počátků vyučování na ČAO.

 

Účetnictví

V 1. pololetí se probrala teorie účetnictví, výklad „kněh odbočných i principiílních“, ve 2. pololetí pak „počaly práce praktické“, po ukončení těchto cvičení pracovali žáci tři měsíce na „projektu“, kde využili všech nabytých znalostí…

 

Nauka o zboží

Učební látka byla rozvržena do tří částí: zboží z říše rostlinné, zboží z říše živočišné a zboží z říše minerální… Ve výkladech se přihlíželo nejen k původu, vlastnostem a použití zboží, ale i ke způsobu, jak se přepravuje, dováží, jak se prodává, kde hledat obchodní centra, jaké poměry mají vliv na tržbu atd.

 

Lučba obecná

„Vyučování lučbě dělo se na základě theorie atomomolekulární. Tohoť vyžadoval předmět sám i vědecký ráz akademie... ku lepšímu znázornění výkladův se založila sbírka chemická.“

 

Zákonodárství obchodní

směnkářství, živnostenský řád a obchodní zákon…

 

Krasopis

„Probráno zevrubně písmo latinské a kursivní v rozměru velikém; potom pak písmo praktické čili rychlopis s obzvláštním zřetelem k potřebě písma kupeckého.“

 

Jazyk vlašský

Výklad mluvnice, slovní zásoba, práce písemné školní i domácí. „Především hleděno k tomu, aby častým čtením sluch žákův přivykal cizí řeči, a užívalo se čítanky, kterážto knížka v rozmluvách snadných uvádí v znalost života vlašského, a mnoho běžných výrazů obsahuje, jichž v obchodu, v domácnosti, na cestách atd., se užívá.“